15. listopadu 2017, Sauilo

Krásné severské mýty se nám zachovaly především ve dvou islandských knihách středověku. Obě se — snad shodou okolností — jmenují Edda. Tento článek je pouhým stručným úvodem. Pro podrobnější informace o původu, historii, užitém básnickém stylu apod. doporučuji u nás vyšlé knihy uvedené ke konci článku.

Slovo Edda

Existuje mnoho teorií o původu a významu slova Edda. Podle jedné je to “prababička”, podle jiné jde o “poezii”. Není zde bohužel dostatek místa pro podrobnější etymologickou studii. Pokud by měl však někdo o podobnou věc zájem, stačí napsat do redakce.

Poetická Edda

Pod názvem Edda jsou známy dvě sbírky severského písemnictví. Ty společně tvoří nejvýznamnější zdroj poznání o dávné severské mytologii. Starší neboli Poetická Edda je sbírkou 34 islandských básní místy proložených prózou. Tyto básně vznikaly v 9.—12. století a má se za to, že byly sepsány neznámým člověkem přibližně roku 1250. Dobu vzniku jednotlivých básní nelze určit. Jejich jedinou formou je použití aliterace (náslovného rýmu) a jednoduchých strofických veršů. Většina z básní se vztahuje k severské mytologii a legendám. Poetická Edda může být rozdělena do dvou částí — mytologické a hrdinské.

Mladší neboli Prozaická Edda (přibl. 1220) je dílem islandského básníka a historika Snorriho Sturlusona. Byla nejspíše zamýšlena jako příručka pro začínající básníky, kteří se chtěli stát skaldy, tvůrci mistrovské poezie přednášené u dvora. Prozaická Edda obsahuje předmluvu ke stvoření světa, mytologické příběhy, rčení připisovaná severskému bohu básníků Bragimu, pravidla vztahující se k tvorbě básní a rozbory děl dávných básníků.

Patnáct mytologických básní Poetické Eddy

Píseň Skírnismál ze starého islandského rukopisu

 1. Völuspá neboli Vědmina píseň — Odin probudí z mrtvých vědmu, která zpívá o kosmu. Se svými popisy událostí z historie světa, minulosti, přítomnosti a budoucnosti nám Völuspá přináší strhující obraz pohanství té doby. Hávamál neboli Výroky Vysokého — Odin jako Hár (Vysoký) dává rady ohledně správného chování, mluví o ženách, o tom, jak získal medovinu básníků a podává seznam kouzel. Součástí básně je Runatál, příběh o tom, jak Odin získal runy.
 2. Vafthrúdnismál neboli Píseň o Vaftrúdnim — Předtím než se Odin napije z Mímiho studně moudrosti, jede (vydávajíc se za Gagnratha) do Jötunheimu za Vafthrúdnim, nejmoudřejším z obrů, porovnat si s ním v soutěži své vědomosti.
 3. Grímnismál neboli Píseň o Grímnim — Agnar a Geirrod jsou bratři princové a chráněnci Friggy a Odina. Mladší Geirrod podvede svého bratra a stane se králem. Frigga přemluví Odina, aby navštívil svého oblíbence Geirroda, že se prý král dopouští toho nejodpornějšího zločinu — je prý nepohostinný. Frigga však navšíví také Geirroda s radou, aby si dal pozor na hosta, který k němu má zavítat. Odin přijde ke Geirrodovi v přestrojení a představí se jako Grímni. Král připoutá Grímniho mezi dva ohně a ponechá jej tam osm dní. Odin se mstí tím, že předpovídá, že se král zabije svým vlastním mečem. Pobouřený Geirrod uchopí zbraň a spěchá k Odinovi, avšak překvapen tím, jak na sebe Odin náhle vezme svoji božskou podobu, upadne na svůj vlastní meč a zemře. Tak naplní proroctví.
 4. Skírnismál neboli Skírniho cesta — Frey se zamiluje do Gerdy a tak pošle svého služebníka Skírniho, aby se jí za něj jel dvořit. Jak se dá přepokládat, Gerda se jen tak lehce nevzdává.
 5. Hárbathljód neboli Píseň o Hárbardovi — Thor na jedné straně řeky a Odin (jako převozník Hárbard) na druhé soutěží v nadávkách a chvástání svými skutky a znalostmi.
 6. Hymiskvida neboli Píseň o Hymim — Během hledání hrnce dostatečně velkého, aby v něm Aegi mohl uvařit pivo pro velkou boží oslavu, přicházejí Thor a Týr až k obru Hymimu. Zatímco jsou u obra, vyjedou si nachytat ryby k snídani. Hymir uloví dvě velryby a Thor chytne hada Midgardsorma. Hymir, ve strachu, že by loď šla ke dnu a že by přišel o svou snídani, přetne provaz a nechá tak hada odplout do moře.
 7. Lokassena neboli Lokiho píseň — Loki se vetře na oslavu bohů v Aegiho síni a zde všechny napadá a uráží.
 8. Thrymskvida neboli Píseň o Trymovi — Obr Trym ukradne Thorovi kladivo a chce jej vydat jen výměnou za sňatek s Frejou. Ta o svatbě nechce ani slyšet, tak Thorovi nezbude, než se přestrojit za bohyni a společně s Lokim přestrojeným za Frejinu služku se vydat vstříc vdavkám. Jakmile se však Thor zmocní svého kladiva, pobije jím shromážděné obry.
 9. Alvísmál neboli Píseň o Alvísovi — Trpaslík jménem Alvís se chce oženit s Thorovou dcerou Thrud. Skončí v soutěži vědomostí s Thorem, který jej doběhne tím, že jej donutí zůstat venku až do doby, kdy vysvitne slunce. Sluneční paprsky promění Alvíse v kámen.
 10. Baldrs Draumar neboli Baldrovy sny — Baldr má noční můry a tak se Odin vydá za vědmou do podsvětí, aby se jí zeptal co tyto sny znamenají. Vědma mu prozradí, že zlé sny jeho syna jsou předzvěstí pádu bohů. Tento pád prý započne smrtí Baldra.
 11. Rígsthula neboli Píseň o Rígovi — Heimdall (Ríg) cestuje Midgardem a zplodí zde předky tří lidských vrstev: otroků, svobodných a vznešených.
 12. Hyndluljód neboli Píseň o Hyndle — Freja jede na svém milovaném Óttarovi (v kančí podobě) k Hyndle a přiměje tuto moudrou ženu vyjmenovat Óttarovy předky.
 13. Völuspá hin skamma neboli Kratší vědmina píseň — Kratší verze historie a budoucnosti vesmíru.
 14. Svipdagsmál neboli Píseň o Svipdagovi, skládající se ze dvou částí: Grougaldr (Gróina kouzelná píseň) a Fjölsvinnsmál (Píseň o Fjölsvinnovi) — Příběh lásky Svipdaga a Mengloth. Macecha donutí Svipdaga najít lásku jeho života a získat si ji.

Hrdinské písně Poetické Eddy

Existuje 22 hrdinských písní. Námětem je Sága o Volsunzích, jejíž hlavním hrdinou je Sigurd. Tato sága je klasikou severské literatury. Také u ostatních germánských národů se dochovaly zprávy nebo obrazy a některé z nich jsou založeny na skutečných historických postavách — Ermanaric (Jörmunrekr), král východních Gótů ze 4. století a Attila (Atli), král Hunů z 5. století. Píseň o Niebelunzích byla napsána v Německu kolem roku 1200. Islandská verze je pravděpodobně o 70 let mladší. Dokonce i Prozaická Edda Snorriho Sturlusona obsahuje krátké shrnutí Sigurdského cyklu.

 1. Atlakvida — Stará píseň o Atlim
 2. Atlamál in grInslenzku — Grónská píseň o Atlim
 3. Brot af Sigyurdakvidu — Zlomek písně o Sigurdovi
 4. Dráp Niflunga — Zkáza Niflungů
 5. Fáfnismál — Píseň o Fáfnim
 6. Grípisspá — Grípiho věštba
 7. Gudrúnarkvida I — První píseň o Gudrúně
 8. Gudrúnarkvida in forna — Druhá píseň o Gudrúně
 9. Gudrúnarkvida III — Třetí píseň o Gudrúně
 10. Helreid Brynhildar — Brynhildina cesta do podsvětí
 11. Helgakvidha Hundigsbana I — První píseň o Helgim, vítězi nad Hundingem
 12. Helgakvidha Hundigsbana II — Druhá píseň o Helgim, vítězi nad Hundingem
 13. Helgakvidha Hjorvardhssonar — Píseň o Helgim, synu Hjörvardovu
 14. Reginsmál — Píseň o Reginovi
 15. Sigdrifumál — Píseň o Sigrdrífě
 16. Sidurakvida in skamma — Kratší píseň o Sigurdovi
 17. Frá dauda Sinfötla — O Sinfjötlově smrti
 18. Volundarkvida — Píseň o Völundovi
 19. Oddrúnargrátr — Oddrúnin nářek
 20. Gudrúnarhvot — Gudrúnin nářek
 21. Hamdismál in forna — Píseň o Hamdim
 22. Grottasongr — Píseň o Grottu

Codex Regius a Poetická Edda

Codex Regius je nejstarší sbírkou eddických básní a nejslavnější ze všech islandských knih. Téměř jistě byl opsán ke konci 13. století ze starších rukopisů, které se nedochovaly.

Dřívější minulost knihy není známa, ale v roce 1643 přišla k rukám Skálhotského biskupa, který ji v roce 1662 ukázal dánskému králi. Až do svého návratu na Island v roce 1971 byla uložena v Královské knihovně v Kodani.

Nyní je uložena v Institutu Árniho Magnussona, který je částí Islandské univerzity. Institut pečuje o středověké a moderní islandské rukopisy, které byly na Island vráceny z Arnamagnaanského Institutu a Královské knihovny v Kodani v souladu s zákonem přijatým roku 1961 dánským parlamentem. Poslední z dokumentů byl vrácen roku 1996. Po návratu všech významných rukopisů z Dánska, obsahuje sbírka přibližně 1750 rukopisů.

Prozaická Edda

Nejbohatším a nejčistším zdrojem představ a chování dávných teutonských národů je literatura Islandu 12. a 13. století. Když Islanďané začali sepisovat ságy o dávných časech, byli to křesťanští mniši, kteří tuto novou cestu prošlapávali svými příběhy o norských misionářských králích, Olafu Tryggvasonovi a Svatém Olafu. Snorri Sturluson byl zhnusený jejich zbožnými poznámkami, rozplizlým stylem a výkladem událostí samotných. Jeho ságy jsou mnohem realističtější a zároveň mnohem zábavnější.

Obal rukopisu Prozaické Snorriho Eddy z 18. století

Upsalský kodex, pergamen přibližně z roku 1330, je jedním z nejdůležitějších rukopisů Prozaické neboli Mladší Eddy, napsané Snorrim Sturlusonem kolem roku 1220. Má čtyři části.

 1. Prolog, který se skládá z antropologických pozorování, které Snorriho ospravedlňují k převyprávění mytologických příběhů. Snorri použil ortodoxní křesťanský přístup a ztotožnil pohanské bohy se starověkými hrdiny, prohlášenými svými nevzdělanými vyznavači za bohy. Mytologii vysvětluje jako pozůstatky historie asijské královské dynastie. (Původ je ovšem stále nejasný. Runy nalezené v Turecku a Maďarsku také pochopení věci mnoho nepřidají).
 2. Gylfagynning neboli Gylfiho oblouzení: Sestává z příběhu, v němž král Gylfi pokládá třem králům (Vysokému, Stejně vysokému a Třetímu) otázky ohledně severské mytologie. Snorri byl díky použití této formy schopen vyprávět vtipným stylem myriády mýtů, aniž by musel dokazovat jejich věrohodnost.
 3. Skáldskaparmál neboli Jazyk básnický, předkládá různé kenningy (druh básnických opisů) a příběhy, které se za nimi skrývají. Básníci Sturlusonovy doby byli křesťané, ale stále se od nich očekávalo, že budou schopni psát o pohanské mytologii z doby před dvěma sty lety. Snorri zde opět využívá prostředku návštěvníka u Ásů, kterému jsou vyprávěny příběhy. Toto je část, kvůli které především byla kniha napsána. Diskutuje o obraznosti poezie, jazyku a jak mohou být užívány a chápány rozličné metafory pramenící ze severské mytologie.
 4. Háttatal neboli Výčet meter je poslední částí knihy. Je to báseň složená Snorrim o králi Hákonu a jarlu Skulim. 102 strof je doprovázeno výkladem použití různých meter a stylů, doložených jednotlivými verši.

První stránka rukopisu Uppsalského kodexu Prozaické Eddy ze 14. století

Edda v českém vydání

Netroufám si tvrdit, že je následující seznam kompletním výčtem všech u nás vyšlých verzí Eddy. Je to však vše, čeho jsem se do této doby dopátral. Věřím, že bude k užitku. Následující knihy mohou být nalezeny v různých knihovnách, antikvariátech a některé stále mohou být zakoupeny v knihkupectvích.

Před druhou světovou válkou vycházely knihy Emila Waltera:
Walter, Emil. Snorri Sturluson: Okouzlení krále Gylfa. Edda. Praha: Arkún, 1929.
Walter, Emil. Tři eddické písně (Skírnismál, Píseň o Völundovi, Píseň o Gudrúně). Praha, 1930.
Walter, Emil. Vědmina věštba. Hranice na Moravě: Družstvo knihtiskárny, 1937.
Walter, Emil. Edda. Bohatýrské písně. Praha: Elk, 1942.

Kompletní Poetickou Eddu přeložil však u nás až Ladislav Heger:
Heger, Ladislav. Edda. Praha: SNKLU, 1962.

Walterův překlad Gylfiho oblouzení a Hegerův překlad několika písní z Poetické Eddy obsahuje i antologie tvořící druhou polovinu následující knihy:
Steblin-Kamenskij, M. I. Mýtus a jeho svět. Olomouc: Panorama, edice Pyramida, 1984.

Později vyšlo několik knih docentce Heleně Kadečkové, působící na fakultě nordistiky při FFUK:
Kadečková, Helena. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Odeon, 1988.
Kadečková, Helena. Soumrak bohů. Praha: Aurora, 1998.
Kadečková, Helena. Snorri Sturluson: Edda. Sága o Ynglinzích. Praha: Argo, 2003.
Kadečková, Helena. Edda. Praha: Argo, 2004.

Na Slovensku vyšla trojjazyčná verze Vědminy věštby:
Völuspá, Chronos, Čas snov, Bratislava, 1994.

Existují i různé knihy, které se zabývají eddickými příběhy a samozřejmě i knihy v cizích jazycích a časopisy. Ty se však nehodí do tohoto spíše obecného úvodu.

Autor: Managarm. Článek vyšel v elektronickém magazínu Sauiló v roce 2004.

Napsat komentář